Manteniment de la piscina 2

May 24th, 2013Comments Off on Manteniment de la piscina 2

Si tot i haver aplicat a la teva piscina un tractament durant l’hivern, observes que l’aigua està bruta, hauràs de netejar abans d’ajustar el pH i de realitzar la cloració de xoc. La recuperació de l’aigua passa per la revisió del sistema de filtració i l’ús de floculant, substància que ajuda a concentrar les partícules brutes al fons del got o en el filtre perquè puguin retirar posteriorment amb el netejafons, o per aspiració, a través del filtre.

Amb l’aigua neta, gairebé hauràs finalitzat la posada a punt del teu piscina, però encara queda un últim capítol, la comprovació del correcte funcionament dels embornals, els filtres, la bomba, les escales, les dutxes, etc. A més, és convenient que netegis a consciència totes les àrees adjacents al vas.

UA-22298047-1